ประเมินแจกแบบสอบถาม

31 มกราคม 2563 ทีมประเมินออกประเมิน. การประกวดเต้นประกอบเพลง “พลาญชัย Cove Dance Festival” ครั้งที่ 2 รุ่นประชาชนทั่วไป. ณ เวทีลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด